Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch học tập, nghiên cứu và thực hiện Chuyên đề năm 2022 " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới"

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

 

 

Tải Kế hoạch tại đây: 45.pdf;   126.signed.pdf

Tin mới nhất

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng...(12/09/2023 6:35 SA)

Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành...(13/07/2023 7:54 SA)

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ sở thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và...(15/06/2023 7:57 SA)

Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với...(10/04/2023 10:36 SA)

Thông báo Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng...(03/03/2023 9:53 SA)

Nghị quyết về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác...(10/02/2023 6:09 CH)

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023(12/01/2023 10:05 SA)

Thông báo Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng...(06/01/2023 10:31 SA)

°
35 người đang online