Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
100%

 

 Sáng ngày 03/10/2022 và ngày 04/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển nguồn lực địa phương tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Đ ơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh đối với 105 học viên; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đối với 219 học viên.

Dự khai giảng 02 lớp bồi dưỡng có đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Đào Thu Hương, Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu phát triển nguồn lực địa phương; Lãnh đạo và công chức Văn phòng Sở, phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ; các đồng chí giảng viên và toàn thể 324 học viên. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật kiến thức đảm bảo đúng chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Quyết định số 3299/QĐ-HCQG ngày 12/8/2022 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; lựa chọn các chuyên đề bồi dưỡng phù hợp để giảng dạy các lớp bồi dưỡng, cụ thể: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Văn hóa lãnh đạo, quản lý, Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng, Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc, Kỹ năng tổ chức, điều hành họp, Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ.

Đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp bồi dưỡng, các đồng chí Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh: Nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác; cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan trực tiếp đến chuyên trách, nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý đối với viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng, hành vi, thái độ làm việc phù hợp của viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, yêu cầu học viên thể hiện tinh thần và thái độ nghiêm túc trong quá trình tham gia lớp học, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, hoàn thành tốt chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng: 

Tin mới nhất

Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở năm 2023(11/09/2023 2:29 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ TẠI...(30/06/2023 4:07 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,...(28/06/2023 6:49 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ bỏ thi, xét thăng hạng viên chức(16/06/2023 6:30 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có chính sách đãi ngộ vượt trội với nhân tài(15/06/2023 6:32 SA)

Ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ...(20/05/2023 2:18 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng(11/05/2023 5:36 CH)

TỈNH HƯNG YÊN ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NỘI VỤ(25/04/2023 11:14 CH)

°
152 người đang online