Khối Thi đua Ban, đơn vị, cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Đăng ngày 08 - 01 - 2022
100%

 

Sáng 07/01, Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trưởng khối thi đua Ban, đơn vị, cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Đánh giá những mặt đạt được, các đại biểu cho rằng: Khối thi đua Ban, đơn vị, cơ quan Đảng là các cơ quan tham mưu chủ lực về công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2021 mặc dù trong bối cảnh diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp, bằng sự chủ động, sáng tạo, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả đăng ký giao ước thi đua định kỳ 6 tháng, hàng năm làm cơ sở

cho việc bình xét, lựa chọn các danh hiệu thi đua đảm bảo chính xác, công bằng, góp phần tích cực vào kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Các đơn vị trong khối đã chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, các đơn vị cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác thi đua của các đơn vị trong khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị và được đông đảo cán bộ, công chức tham gia hưởng ứng.

Đại diện các đơn vị cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thường xuyên được quan tâm; phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị có lúc còn mang tính hình thức và chưa xây dựng được phong trào chung mang đặc trưng riêng của các cơ quan Đảng.

Đại diện các đơn vị suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2021 cho 3 đơn vị xuất sắc: Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các thành viên thống nhất thực hiện theo nguyên tắc luân phiên làm Trưởng khối và Phó khối theo hình thức vòng tròn. Năm2022, Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh đảm nhiệm vị trí Trưởng khối và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh làm Phó khối.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm tới, đại diện các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua  năm 2022.

 

 
   

 

 

Tin mới nhất

Khối Thi đua Văn hoá - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và...(13/01/2022 3:08 CH)

Văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng(29/07/2021 8:27 SA)

Một số văn bản về công tác thi đua, khen thưởng (Phục vụ công tác tập huấn)(23/06/2021 2:30 CH)

Thông báo số 1383/TB-BTĐKT ngày 15/6/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc...(22/06/2021 4:35 CH)

73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Ngày truyền thống thi đua yêu...(11/06/2021 3:05 CH)

Xuất bản Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và các danh hiệu vinh dự...(11/06/2021 10:27 SA)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính...(10/05/2021 6:40 CH)

Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua cấp Nhà nước và đề nghị khen thưởng cấp...(01/04/2021 3:29 CH)

°
565 người đang online