Khối Thi đua Văn hoá - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và Ký giao ước thi đua năm 2022

Đăng ngày 13 - 01 - 2022
100%

 

Sáng ngày 13/01/2022, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị trong Khối gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Thông tin truyền thông; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2021) chủ trì tổ chức hội nghị.

Để công tác thi đua, khen thưởng được triển khai, thực hiện có hiệu quả, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua và thống nhất chương trình hành động chung của Khối. Các đơn vị trong Khối có tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong các hoạt động chuyên môn, các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tại từng cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy, phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đi vào nền nếp, được mọi người cùng hưởng ứng tham gia. Bên cạnh phong trào chung, các phong trào thi đua riêng theo ngành, lĩnh vực cũng đã được các đơn vị trong Khối xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả. Năm 2022, các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai các phong trào thi đua; đẩy mạnh việc xây dựng điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới và tăng cường các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

      Hội nghị cũng đã thống nhất bình xét Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đề nghị Cờ Thi đua của UBND tỉnh và Sở Thông tin truyền thông đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Cũng tại Hội nghị đơn vị Trưởng khối thi đua  năm 2021 đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua năm 2022 cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2022./.

Tin mới nhất

Khối Thi đua Ban, đơn vị, cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021(08/01/2022 5:34 CH)

Văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng(29/07/2021 8:27 SA)

Một số văn bản về công tác thi đua, khen thưởng (Phục vụ công tác tập huấn)(23/06/2021 2:30 CH)

Thông báo số 1383/TB-BTĐKT ngày 15/6/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc...(22/06/2021 4:35 CH)

73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Ngày truyền thống thi đua yêu...(11/06/2021 3:05 CH)

Xuất bản Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và các danh hiệu vinh dự...(11/06/2021 10:27 SA)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính...(10/05/2021 6:40 CH)

Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua cấp Nhà nước và đề nghị khen thưởng cấp...(01/04/2021 3:29 CH)

°
672 người đang online