Kiểm tra công vụ tại UBND huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 17 - 09 - 2021
100%

 

Ngày 15/9/2021, Tổ công tác kiểm tra công vụ của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã làm việc với UBND huyện Tiên Lữ; kiểm tra trực tiếp tại UBND các xã: Nhật Tân và Hưng Đạo về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ.

Tiếp và làm việc với Tổ công tác, có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND huyện.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đào Minh Phượng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, UBND huyện cho biết, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong huyện chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND huyện đã ban hành các văn bản yêu cầu tăng cường sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, email công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai đồng bộ, có hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm điện tử, tạo tác phong làm việc trên môi trường điện tử hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành.

Công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân; công tác phòng chống tham nhũng luôn được Lãnh đạo UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao, đảm bảo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn huyện.

Hàng năm, các phòng, ban, thuộc và trực thuộc UBND huyện đã lập hồ sơ công việc của cán bộ, công chức, viên chức khi được giao thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể và thống kê, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đề nghị UBND huyện báo cáo bổ sung việc sử dụng chữ ký số, quy trình tiếp công dân, việc chuyển đổi vị trí công tác; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả, hiệu lực; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; cập nhật dữ liệu đánh giá, phân loại trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của UBND huyện hàng năm, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;…đảm bảo theo đúng Chỉ thị số 26/CT-TTg.

Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND huyện Tiên Lữ, cơ bản đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Tổ công tác và đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm hoàn thiện, ban hành đồng bộ các văn bản của huyện để thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, email công vụ, chữ ký số; chủ động cập nhật văn bản để xử lý công việc kịp thời, có hiệu quả theo đúng thẩm quyền; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm để chủ động thực hiện nhiệm vụ, tránh việc chậm trễ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cấp xã, UBND huyện cần rà soát số lượng cán bộ, công chức cấp xã nhằm kịp thời kiện toàn, bố trí các chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã còn thiếu trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, làm cơ sở khi phân công, điều động, luân chuyển đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; yêu cầu UBND cấp xã cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Ngoài ra, Tổ công tác tổng hợp khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của UBND huyện để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số hình ảnh của Tổ công tác kiểm tra công vụ tỉnh:

Ảnh: Tổ công tác làm việc tại UBND huyện Tiên Lữ

Ảnh: Tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Nhật Tân

Ảnh: Tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Hưng Đạo

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của...(12/01/2022 9:58 SA)

Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm...(26/11/2021 9:45 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026(23/11/2021 8:42 SA)

Kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các phòng, ban, trung tâm...(22/11/2021 4:41 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ Y TẾ HƯNG YÊN (08/10/2021 5:40 CH)

Kiểm tra công vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên(09/09/2021 2:06 CH)

Kiểm tra công vụ tại Sở Giao thông vận tải Hưng Yên(08/09/2021 2:56 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI HUYỆN PHÙ CỪ(06/09/2021 11:32 SA)

°
347 người đang online