Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ

Đăng ngày 30 - 06 - 2021
100%

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ diễn ra vào hồi 8h00' thứ Sáu, ngày 02/7/2021.

Tài liệu Hội nghị gồm:

1. Chương trình Hội nghị: chuong-trinh-hoi-nghi-29062021110159SA.pdf

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành Nội vụ: bao-cao-so-ket-29062021110159SA.pdf

3. Phụ lục các nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021:phu-luc-29062021110159SA.pdf

4. Nội dung trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất của các địa phương gửi đến Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021: noi-dung-trao-doi-giai-dap-29062021110159SA.pdf

Tin mới nhất

Khối Thi đua Văn hoá - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và...(13/01/2022 3:08 CH)

Khối Thi đua Ban, đơn vị, cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021(08/01/2022 5:34 CH)

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ...(07/01/2022 3:40 CH)

Thông báo số 242/TB-SNV ngày 30/12/2021 của Sở Nội vụ Hưng Yên về việc tạm dừng hoạt động tiếp...(31/12/2021 10:43 SA)

Công văn số 1647/SNV-CCHCVTLT ngày 22/12/2021 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác...(23/12/2021 8:27 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(10/12/2021 1:55 CH)

Hướng dẫn số 93/HD-SNV ngày 24/11/2021 của Sở Nội vụ về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng...(24/11/2021 4:28 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

°
542 người đang online