Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2021 phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 02 - 2021
100%

 

Tải Kế hoạch tại đây: KH 20.pdf

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm...(12/01/2022 2:48 CH)

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Đánh giá cao chất lượng thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính...(14/12/2021 8:14 SA)

Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên(08/10/2021 10:21 SA)

Công văn số 641/BNC-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính năm...(15/02/2021 11:26 SA)

Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở...(06/02/2021 1:42 CH)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Tổng điều...(05/02/2021 2:23 CH)

Kế hoạch số 07/KH-BCĐTĐT ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và...(29/01/2021 2:19 CH)

Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ...(18/01/2021 11:24 SA)

°
477 người đang online