Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 02 - 2021
100%

 

Tải Chỉ thị tại đây: CT 03.pdf

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm...(12/01/2022 2:48 CH)

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Đánh giá cao chất lượng thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính...(14/12/2021 8:14 SA)

Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên(08/10/2021 10:21 SA)

Công văn số 641/BNC-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính năm...(15/02/2021 11:26 SA)

Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở...(06/02/2021 1:42 CH)

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2021 phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh...(05/02/2021 2:26 CH)

Kế hoạch số 07/KH-BCĐTĐT ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và...(29/01/2021 2:19 CH)

Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ...(18/01/2021 11:24 SA)

°
489 người đang online