Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn số 1609/SNV-XDCQ ngày 10/12/2021 của Sở Nội vụ về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển htanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030

Đăng ngày 10 - 12 - 2021
100%

 

 

Tải Công văn tại đây: 1609.pdf  ; Dự thảo Kế hoạch.pdf  ; Phụ lục 1.pdf;   Phụ lục 2.pdf

Tin mới nhất

Công văn số 727/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án...(05/06/2023 9:25 SA)

Về việc góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế(08/11/2022 7:24 SA)

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân...(30/09/2022 8:00 SA)

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP(03/08/2022 3:07 CH)

Công văn 693/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh...(21/06/2022 2:56 CH)

Công văn số 677/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết...(20/06/2022 3:19 CH)

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí...(09/06/2022 3:26 CH)

Công văn số 1627/SNV-TĐKT ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về...(14/12/2021 1:54 CH)

°
249 người đang online