Kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ

Đăng ngày 22 - 11 - 2021
100%

 

Ngày 22/11/2021, Tổ kiểm tra công vụ và Tổ kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Phòng Xây dựng chính quyền, Trung tâm Lưu trữ lịch sử. 

Tiếp và làm việc tới Tổ kiểm tra có mặt đầy đủ Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của 03 đơn vị được kiểm tra.  Tại buổi làm việc, Lãnh đạo các đơn vị đã trình bày cáo: Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lập hồ sơ công việc của công chức, viên chức khi được giao thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể và thống kê, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 13/01/2021 của Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

Tổ trưởng Tổ kiêm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Tổ kiểm tra; trong năm 2021 các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung về công vụ và công tác cải cách hành chính. Đồng chí Tổ trưởng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức sớm hoàn thiện ban hành đồng bộ các quy chế, nội quy; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, email công vụ, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chữ ký số; hồ sơ điện tử, chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Tổ kiểm tra tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Giám đốc Sở.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc của Tổ kiểm tra công vụ và Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 Sở Nội vụ:

 

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của...(12/01/2022 9:58 SA)

Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm...(26/11/2021 9:45 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026(23/11/2021 8:42 SA)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ Y TẾ HƯNG YÊN (08/10/2021 5:40 CH)

Kiểm tra công vụ tại UBND huyện Tiên Lữ (17/09/2021 3:18 CH)

Kiểm tra công vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên(09/09/2021 2:06 CH)

Kiểm tra công vụ tại Sở Giao thông vận tải Hưng Yên(08/09/2021 2:56 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI HUYỆN PHÙ CỪ(06/09/2021 11:32 SA)

°
930 người đang online