Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn thư- Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ

Đăng ngày 12 - 11 - 2021
100%

 

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn thư- Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. 

Tải Quyết định tại đây: 2575 qd.pdf

Tin mới nhất

Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ giáo viên mầm non,...(24/07/2023 6:46 SA)

Nghị quyết số 383/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc thẩm...(07/07/2023 6:38 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(21/04/2023 10:22 SA)

Quyết định số 2542/QĐ-CTUBND ngày 07/11/2022 ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định...(09/11/2022 9:44 SA)

Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức,...(04/11/2022 3:40 CH)

Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng yên ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai...(04/11/2022 2:58 CH)

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức,...(14/10/2022 11:08 SA)

Thông báo số 106/TB-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về thời gian làm việc mùa hè năm 2022(07/04/2022 9:57 SA)

°
8 người đang online