Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 10 - 2021
100%

Chiều ngày 07/10/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

Dự Hội nghị nghiệm thu, về phía Ban Chỉ đạo Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các đồng chí Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

                                                Các đồng chí dự Hội nghị nghiệm thu tại tỉnh Hưng Yên

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã nêu rõ: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Sở nội vụ phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực  giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên; Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Ban Chỉ đạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương; đã ứng dụng CNTT tạo nhóm cho các tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; các thành viên của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương luôn sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc kịp thời cho Quản trị viên, Giám sát viên cấp tỉnh; kết nối trực tiếp để kiểm tra, khắc phục lỗi của phiếu cho cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh.

Kết quả thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 466 phiếu/ 466 đơn vị hành chính. Ban Chỉ đạo tỉnh đã nghiệm thu với Ban Chỉ đạo 10 huyện, thị xã, thành phố, đạt tỷ lệ 100%.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu dựa trên kết quả kiểm tra chọn mẫu, qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Hưng Yên đạt 95,24% số phiếu điều tra đủ điều kiện nghiệm thu, đạt chất lượng tốt.

Phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ thường xuyên của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và khẳng định, sẽ tiếp thu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu tại Hội nghịi nghiệm thu để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất.

                 Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ Trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ đánh giá cao Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đã ban hành Chỉ thị, Kế hoạch triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; ban hành các Quyết định tuyển chọn Quản trị viên và Giám sát viên; mở lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính cho Quản trị viên, Giám sát viên và các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra; ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của cuộc điều tra và nghiệm thu phiếu điều tra...

          Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ Trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh, mặc dù việc triển khai thực hiện điều tra cơ sở hành chính diễn ra trong thời điểm cả hệ thống chính trị các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... nhưng tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực hoàn thành cuộc điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ, chưa đạt yêu cầu; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của cuộc Điều tra./.

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm...(12/01/2022 2:48 CH)

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Đánh giá cao chất lượng thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính...(14/12/2021 8:14 SA)

Công văn số 641/BNC-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính năm...(15/02/2021 11:26 SA)

Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở...(06/02/2021 1:42 CH)

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2021 phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh...(05/02/2021 2:26 CH)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Tổng điều...(05/02/2021 2:23 CH)

Kế hoạch số 07/KH-BCĐTĐT ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và...(29/01/2021 2:19 CH)

Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ...(18/01/2021 11:24 SA)

°
636 người đang online