Đoàn công tác thẩm định vị trí việc làm của Sở Nội vụ tiến hành thẩm định đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
100%

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh. Từ ngày 24/8/2021 đến ngày 01/10/2021, Đoàn công tác thẩm định vị trí việc làm Sở Nội vụ do bà Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan, đơn vị, địa phương).

 

                         Đại biểu dự họp thẩm định tại thị xã Mỹ Hào

                    Đại biểu dự họp thẩm định tại huyện Văm Lâm

Tại các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương, bà Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó giám đốc Sở Nội vụ đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng vị trí việc làm cơ bản bảo đảm theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 62/2020/NĐ-CP, số 106/NĐ-CP. Đồng thời, trực tiếp cùng Đoàn công tác hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm.

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế(04/08/2022 8:33 SA)

Đoàn công tác Sở Nội vụ làm việc với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh và UBND các...(17/05/2022 4:58 CH)

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội(28/02/2022 9:57 SA)

Văn bản lĩnh vực tổ chức, biên chế (29/07/2021 2:15 CH)

Công văn số 746/SNV-TCBC ngày 07/7/2021 về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(08/07/2021 9:17 SA)

Thủ tướng: Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh(06/05/2021 10:33 SA)

Công văn số 1345/SNV-TCBCTCPCP ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tham gia, góp ý dự thảo...(18/11/2020 8:13 SA)

Công văn số 1225/SNV-TCBCTCPCP(19/10/2020 4:17 CH)

°
807 người đang online