Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định số 239/QĐ-SNV ngày 110/7/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

 

 

Tải Quyết định tại đây: 239.pdf

Tin mới nhất

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...(06/05/2021 9:24 SA)

Quyết định số 176/QĐ-SNV ngày 18/5/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Thanh tra Sở...(07/08/2020 8:11 SA)

Quyết định số 198/QĐ-SNV ngày 28/5/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Thi đua...(07/08/2020 8:17 SA)

Quyết định số 152/QĐ-SNV ngày 14/4/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo...(07/08/2020 8:16 SA)

Quyết định số 240/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Xây...(07/08/2020 8:14 SA)

Quyết định số 179/QĐ-SNV ngày 22/5/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Cải...(07/08/2020 8:13 SA)

Quyết định số 230/QĐ-SNV ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Tổ...(07/08/2020 8:10 SA)

Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Công...(07/08/2020 8:08 SA)

°
24 người đang online