Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định số 230/QĐ-SNV ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

 

 

Tải Quyết định tại đây: 230.pdf

Tin mới nhất

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...(06/05/2021 9:24 SA)

Quyết định số 176/QĐ-SNV ngày 18/5/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Thanh tra Sở...(07/08/2020 8:11 SA)

Quyết định số 239/QĐ-SNV ngày 110/7/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Chi cục Văn...(07/08/2020 8:18 SA)

Quyết định số 198/QĐ-SNV ngày 28/5/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Thi đua...(07/08/2020 8:17 SA)

Quyết định số 152/QĐ-SNV ngày 14/4/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo...(07/08/2020 8:16 SA)

Quyết định số 240/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Xây...(07/08/2020 8:14 SA)

Quyết định số 179/QĐ-SNV ngày 22/5/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Cải...(07/08/2020 8:13 SA)

Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Công...(07/08/2020 8:08 SA)

°
164 người đang online