Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị để thảo luận, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI)"

Đăng ngày 28 - 04 - 2020
100%

 

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị để thảo luận, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI)" và nghe Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) công bố trực tuyến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2019.

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở; các thành viên Tổ Giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI)"; công chức phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe về việc công bố kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh; thảo luận về các nội dung để xây dựng Bộ Chỉ số "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện" nhằm để làm công cụ theo dõi, thúc đẩy chính quyền cấp cơ sở nâng cao hiệu quả trong hoạt động, tăng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và PAPI cấp tỉnh.

 Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu chỉ đạo các các thành viên Tổ Giúp việc của các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bám sát các nội dung mà đơn vị mình phụ trách, tham mưu giúp UBND tỉnh các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần nhằm hoàn thiện và sớm đưa Bộ Chỉ số PAPI vào theo dõi, đánh giá cho cấp huyện. Qua công bố kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên năm 2019, bà Nguyễn Thị Thiều Hương đã chỉ ra các mặt đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, thông qua đó chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần nhìn nhận rõ trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, tập chung vào các nội dung bị giảm điểm như: Tham gia người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tin mới nhất

Khối Thi đua Văn hoá - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và...(13/01/2022 3:08 CH)

Khối Thi đua Ban, đơn vị, cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021(08/01/2022 5:34 CH)

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ...(07/01/2022 3:40 CH)

Thông báo số 242/TB-SNV ngày 30/12/2021 của Sở Nội vụ Hưng Yên về việc tạm dừng hoạt động tiếp...(31/12/2021 10:43 SA)

Công văn số 1647/SNV-CCHCVTLT ngày 22/12/2021 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác...(23/12/2021 8:27 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(10/12/2021 1:55 CH)

Hướng dẫn số 93/HD-SNV ngày 24/11/2021 của Sở Nội vụ về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng...(24/11/2021 4:28 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

°
325 người đang online