Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Đăng ngày 22 - 08 - 2019
100%

 

                                        Kính gửi:

                                                         - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội;

                                                         - Văn phòng  HĐND tỉnh;

                                                         - Văn phòng UBND tỉnh ;

                                                         - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Công văn 2100/UBND-NC ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị Định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính Phủ về công tác văn thư, trong đó UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định.

Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định nêu trên.

 Văn bản góp ý gửi về Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm, qua hộp thư điện tử phamdat@hungyen.gov.vn trước ngày 30/8/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.

Tải Dự thảo Nghị định tại đây: du-thao-nd-thay-the-nd-110-va-cac-phu-luc-101844-150819-29.pdf

Tin mới nhất

Ban hành tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao để số hóa phục vụ Dự án “Lưu...(18/06/2023 2:20 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc...(05/05/2023 2:17 CH)

Quy định mới về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức(03/01/2023 6:29 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

Văn bản về lưu trữ lịch sử tỉnh(29/07/2021 9:11 SA)

Thông báo số 03/TB-HĐKT ngày 06/4/2021 của Hội đồng Kiểm tra Cục Văn thư Lưu trữ về kế hoạch tổ...(19/04/2021 11:16 SA)

Công văn số 01/SNV-VTLT ngày 04/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê...(04/01/2021 3:25 CH)

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND về tăng tường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ...(22/10/2020 2:00 CH)

°
71 người đang online