Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Luật Lưu trữ và các văn bản về công tác Văn thư - lưu trữ

Đăng ngày 11 - 07 - 2017
100%

 

1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13: Luat_luu tru.doc

2. Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác Văn thư - lưu trữ:

- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu: NĐ số 58-2001.doc;

- Nghị định số 31/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2011/NĐ-CP: NĐ số 31-2009.doc;

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư: NĐ số 110-2004.doc;

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 110/2004/NĐ-CP: NĐ số 09-2010.doc;

- Thông tư số 09/2007/TT-BNV hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng: TT09 huong dan ve kho luu tru chuyen dung.doc;

- Thông tư số 09 /2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức: TT09BNV Quy dinh ve thoi han bao quan ho so.doc;

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ , tài liệu vào lưu trữ cơ quan: TT09-2013-TT-BNV.pdf;

- Thông tư số 09/2013/TT-BNV quy định về việc chế độ báo cáo, thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ: TT09-2013-TT-BNV.pdf;

- Thông tư số 04/2013/TT-BNV dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức: TT 04_2013_tt_BNV.doc;

- Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp: thong_tu_16_2014_TT-BNV.doc;

3. Các văn bản hướng dẫn:

- Công văn số 139/VTLTNN-TTTH về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng139-VTLTNN .doc;

- Công văn số 2959/BNV-VTLTNN về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữCV huong dan luat luu tru.pdf

4. Văn bản về công tác văn thư - lưu trữ của tỉnh: 

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về quy chế văn thư - lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: 16 QC VTLT.pdf

Tin mới nhất

Ban hành tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao để số hóa phục vụ Dự án “Lưu...(18/06/2023 2:20 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc...(05/05/2023 2:17 CH)

Quy định mới về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức(03/01/2023 6:29 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

Văn bản về lưu trữ lịch sử tỉnh(29/07/2021 9:11 SA)

Thông báo số 03/TB-HĐKT ngày 06/4/2021 của Hội đồng Kiểm tra Cục Văn thư Lưu trữ về kế hoạch tổ...(19/04/2021 11:16 SA)

Công văn số 01/SNV-VTLT ngày 04/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê...(04/01/2021 3:25 CH)

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND về tăng tường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ...(22/10/2020 2:00 CH)

°
47 người đang online