Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công chức tiếp nhận ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức

Đăng ngày 16 - 05 - 2020
100%

 

Chánh Văn Phòng:  Phạm Thị Tuyết

Điện thoại cơ quan: 03213.864325

Di động: 0389985899

Email: pttuyet@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

°
64 người đang online