Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ cấp xã thuộc UBND huyện Yên Mỹ

Đăng ngày 28 - 07 - 2020
100%

 

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là dự án 513).

Ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường UBND huyện Yên Mỹ, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Yên Mỹ tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ cấp xã thuộc UBND huyện Yên Mỹ.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;đồng chí Đặng Xuân Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ; Lãnh đạo phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Mỹ; Chủ tịch UBND và công chức địa chính 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ; đại diện đơn vị thi công: Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên Môi trường miền Nam; đại diện đơn vị tư vấn kiểm tra: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND của 17 xã, thị trấn đã tập trung kiểm tra, rà soát lại 1 lần nữa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, ký và đóng dấu vào các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của địa phương  mình và các xã, thị trấn giáp ranh. Đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ ký chứng kiến các bản mô tả của tuyến địa giới hành chính trên bộ hồ sơ cấp xã; Bộ hồ sơ, bàn đồ huyện và các huyện giáp ranh. Chủ tịch UBND huyện ký xác nhận pháp lý sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính trên hồ sơ cấp xã; Bộ hồ sơ, bàn đồ huyện và các huyện giáp ranh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao ý nghĩa của việc ký kết hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã góp phần xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh nói chung và UBND huyện Yên Mỹ nói riêng.

                     Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin mới nhất

LÃNH ĐẠO BAN TÔN GIÁO THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TIÊU BIỂU NHÂN DỊP AN CƯ KIẾT HẠ 2020(11/08/2020 10:23 CH)

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16/01/2018 về ban hành Quy chế thẩm...(06/08/2020 4:41 CH)

Công văn số 98/STP-XDKTVB của Sở Tư pháp ngày 28/01/2019 về việc hướng dẫn quy trình lập đề nghị...(06/08/2020 4:39 CH)

Kết luận số 09-KL/ĐU ngày 05/8/2020 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ...(05/08/2020 11:32 SA)

Công văn số 827/SNV-CCVC ngày 27/7/2020 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc hoàn thiện tiêu chuẩn chức...(29/07/2020 2:46 CH)

Thông tư 3/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự,...(24/07/2020 7:36 SA)

Công văn số 814/SNV-TĐKT về việc tham gia dự thảo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành...(22/07/2020 3:42 CH)

Kết luận số 04-KL/ĐU ngày 21/7/2020 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả nhiệm vụ 06...(22/07/2020 5:19 CH)

°
436 người đang online