Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kèm theo Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần; tổ chức viếng thân nhân cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần

Đăng ngày 27 - 07 - 2020
100%

 

 

Tải Quyết định tại đây: 1256.QĐ.UBND (2).doc

Tin mới nhất

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định...(12/08/2020 4:49 CH)

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hưng Yên (07/08/2020 8:43 SA)

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mần non, tiểu học từ hạng IV lên...(05/08/2020 1:54 CH)

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về công tác thi đua,...(24/07/2020 7:55 SA)

Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cổng sản Việt Nam...(30/12/2019 3:40 CH)

Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về xác định chỉ số cải...(09/10/2019 10:48 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(05/10/2017 3:24 CH)

Chương trình hành động triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII và các nhiệm vụ...(22/09/2017 3:13 CH)

°
296 người đang online