Kết luận số 04-KL/ĐU ngày 21/7/2020 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 22 - 07 - 2020
100%

 

 

 

Tải Kết luận tại đây: .4.2.pdf

Tin mới nhất

Kết luận số 09-KL/ĐU ngày 05/8/2020 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ...(05/08/2020 11:32 SA)

Thông báo Kết luận số 91/TB-SNV ngày 21/7/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về triển khai nhiệm vụ 6...(21/07/2020 5:22 CH)

Công văn 770/CV-SNV ngày 13/7/2020 của Sở Nội vụ về việc mời dự Hội nghị triển khai công tác Nội...(14/07/2020 8:21 SA)

Quyết định số 235/QĐ-SNV ngày 06/7/2020 ban hành nội quy ra, vào cơ quan Sở Nội vụ (07/07/2020 10:51 SA)

10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020(01/07/2020 9:31 SA)

Kết luận số 297-KL/ĐU ngày 02/6/2020 của đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả...(02/06/2020 9:42 SA)

Quy chế đánh giá phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ...(29/05/2020 6:33 CH)

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ Thể thao Sở Nội vụ(27/05/2020 8:47 SA)

°
304 người đang online