Hội nghị triển khai công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 16 - 07 - 2020
100%

 

Sáng ngày 16/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó trưởng phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và Chánh Văn phòng/Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Lê Quang Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trị Hội nghị.

                      Đồng chí Lê Quang Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Tươi - Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ; tích cực, chủ động triển khai và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2020 đã nêu tại Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch công tác năm của ngành Nội vụ. Ngành đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ngành, huyện, thành phố trên tinh thần tinh gọn bộ máy, hạn chế việc tăng thêm tổ chức bộ máy, biên chế. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng, góp phần đảm bảo ổn định an ninh, chính trị tại cơ sở. Công tác cán bộ được thực hiện đúng theo quy trình, việc thực hiện chế độ chính sách đảm bảo kịp thời. Công tác đào tạo, bồi được đổi mới, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đôi ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Công tác Thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ được tăng cường. Hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ theo đúng quy trình, thủ tục. Công tác thanh niên, quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng, Tôn giáo tiếp tục được đổi mới, hiệu quả. Quản lý Nhà nước về Văn thư - Lưu trữ được đảm bảo, cơ bản quản lý, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

                             Đồng chí Nguyễn Thị Tươi - Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo

Hội nghị cũng đã giành phần lớn thời gian để thảo luận, lắng nghe những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành liên quan đến lĩnh vực công tác của Ngành. Các nội dung chủ yếu liên quan đến phòng Công chức viên chức; phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ; phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên và phòng Cải cách hành chính. Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng có nội dung liên quan đã giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị:

- Các tập thể, cá nhân công chức, viên chức của ngành Nội vụ phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch công tác năm của ngành Nội vụ; các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020).

- Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Tải Phụ lục nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 tại đây:PHỤ LỤC.xls

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2020(09/08/2020 7:24 SA)

ĐỒNG CHÍ LÊ VĨNH TÂN - ỦY VIÊN BCH TW ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THĂM, LÀM VIỆC VỚI SỞ NỘI VỤ TỈNH...(28/07/2020 11:22 CH)

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ TRIỆU VĂN CƯỜNG - THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ(22/07/2020 2:49 SA)

Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức có...(21/07/2020 9:33 SA)

Hội thảo xây dựng Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh(24/06/2020 10:36 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 10:54 SA)

Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng...(04/06/2020 4:09 CH)

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương(02/05/2020 7:29 SA)

°
372 người đang online