Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 01 - 06 - 2020
100%

 

Ngày 29.5, tại huyện Yên Mỹ, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Năm 2019,Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký thi đua,góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
 

Các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020Các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến, qua đó khuyến khích, thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, hưởng ứng và tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo”...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng nhân dân và cán bộ hai huyện Văn Giang và Văn Lâm vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng nhân dân và cán bộ hai huyện Văn Giang và Văn Lâm vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng nhân dân và cán bộ hai huyện Văn Giang và

Văn Lâm vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2020, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21.5.2004 của Bộ Chính trịvề việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động phong trào thi đua với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tiêu chí cụ thể; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tích cực giải phóng mặt bằng để đưa các dự án lớn đi vào hoạt động; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trong thời đại 4.0; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo kế hoạch, nội dung giao ước thi đua năm 2020; ký giao ước thi đua năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố; khẳng định những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Vì vậy, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung phát huy mọi nguồn lực, động viên kịp thời sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua một cách hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.Trong đó, chú trọng đổi mới hoạt độngthi đua, khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng;tập trung tháo gỡ nút thắt trong triển khai một số dự án trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa phong trào đi vào chiều sâu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài; quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội...

Nhân dịp này, nhiều đơn vị thuộc Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nguồn tin: baohungyen.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công...(12/08/2020 4:47 CH)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2020(09/08/2020 7:24 SA)

Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi...(03/08/2020 3:32 CH)

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định của Thủ...(03/08/2020 3:36 CH)

ĐỒNG CHÍ LÊ VĨNH TÂN - ỦY VIÊN BCH TW ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THĂM, LÀM VIỆC VỚI SỞ NỘI VỤ TỈNH...(28/07/2020 11:22 CH)

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ TRIỆU VĂN CƯỜNG - THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ(22/07/2020 2:49 SA)

Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức có...(21/07/2020 9:33 SA)

Hội nghị triển khai công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2020(16/07/2020 8:09 SA)

°
329 người đang online