Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị để thảo luận, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI)"

Đăng ngày 28 - 04 - 2020
100%

 

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị để thảo luận, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI)" và nghe Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) công bố trực tuyến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2019.

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở; các thành viên Tổ Giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI)"; công chức phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe về việc công bố kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh; thảo luận về các nội dung để xây dựng Bộ Chỉ số "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện" nhằm để làm công cụ theo dõi, thúc đẩy chính quyền cấp cơ sở nâng cao hiệu quả trong hoạt động, tăng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và PAPI cấp tỉnh.

 Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu chỉ đạo các các thành viên Tổ Giúp việc của các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bám sát các nội dung mà đơn vị mình phụ trách, tham mưu giúp UBND tỉnh các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần nhằm hoàn thiện và sớm đưa Bộ Chỉ số PAPI vào theo dõi, đánh giá cho cấp huyện. Qua công bố kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên năm 2019, bà Nguyễn Thị Thiều Hương đã chỉ ra các mặt đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, thông qua đó chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần nhìn nhận rõ trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, tập chung vào các nội dung bị giảm điểm như: Tham gia người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tin mới nhất

LÃNH ĐẠO BAN TÔN GIÁO THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TIÊU BIỂU NHÂN DỊP AN CƯ KIẾT HẠ 2020(11/08/2020 10:23 CH)

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16/01/2018 về ban hành Quy chế thẩm...(06/08/2020 4:41 CH)

Công văn số 98/STP-XDKTVB của Sở Tư pháp ngày 28/01/2019 về việc hướng dẫn quy trình lập đề nghị...(06/08/2020 4:39 CH)

Kết luận số 09-KL/ĐU ngày 05/8/2020 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ...(05/08/2020 11:32 SA)

Công văn số 827/SNV-CCVC ngày 27/7/2020 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc hoàn thiện tiêu chuẩn chức...(29/07/2020 2:46 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ cấp xã thuộc UBND huyện Yên Mỹ(28/07/2020 3:02 CH)

Thông tư 3/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự,...(24/07/2020 7:36 SA)

Công văn số 814/SNV-TĐKT về việc tham gia dự thảo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành...(22/07/2020 3:42 CH)

°
333 người đang online