Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước

Đăng ngày 20 - 08 - 2015
100%

 

Nhân dịp 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015), hoà trong không khí phấn khởi cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước.

Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc mừng này.

 

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước

  

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và nhân danh cá nhân, Tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Suốt 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến cứu quốc, Bộ Nội vụ luôn là một trong những đơn vị đi đầu tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ngày càng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực: Xây dựng tổ chức bộ máy; quản lý biên chế; cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền địa phương; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; thi đua khen thưởng; tôn giáo; văn thư lưu trữ nhà nước, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước các thời kỳ đã kiên trì phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Bộ và Ngành ngày càng lớn mạnh, vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Tôi xin cảm ơn sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong những năm qua.

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Trong những năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước là tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó về đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, trong sạch, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đó cũng là ý chí, nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hôm nay tiếp bước truyền thống hào hùng và vẻ vang 70 năm của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước trong trang sử mới.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước, trong không khí cả nước đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, Ngành Tổ chức nhà nước, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt thành tích to lớn hơn nữa trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, xây dựng Bộ, Ngành ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. 

 

 

Thân ái!

 

Nguyễn Thái Bình

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Theo: tcnn.vn

Tin mới nhất

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (06/08/2020 4:14 CH)

Kế hoạch số 40/KH-SNV ngày 22/7/2020 về tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức...(04/08/2020 4:40 CH)

Quyết định ban hành "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền...(24/06/2020 2:45 CH)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức...(24/06/2020 2:41 CH)

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 74 năm thành lập ngành Tổ chức Nhà nước...(29/08/2019 8:35 SA)

Sở Nội vụ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước...(27/08/2015 2:21 CH)

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Nội vụ...(16/07/2015 2:21 CH)

Kim Động tuyên dương 28 tập thể và 33 cá nhân(06/07/2015 2:21 CH)

°
384 người đang online