Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Ngày 10/01/2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Tin mới nhất
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2010 - 2015

* Các ông: Nguyễn Đình Phách, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Son, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Hội nghị giao ban đánh giá công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 10/7/2014, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Đỗ Thị  Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị các các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
Sáu tháng đầu năm 2014, toàn ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ bản bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực tiếp tục chuyển biến. Kết quả rõ nét nhất là: kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan bên trong sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tính chính xác cao; tập trung cao độ trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tiếp tục được duy trì, phát triển và đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư, lưu trữ có chuyển biến, đảm bảo các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, đúng pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước đã tác động tích cực đến xã hội, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của công tác Nội vụ trong 6 tháng đầu năm, thảo luận, tham gia góp ý kiến, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2014 và các giải pháp thực hiện.

V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014

Liên kết cổng thành viên
Bạn nghĩ gì về sự phát triển của CNTT trong năm 2012?
Phát triển đột phá
Phát triển chậm
Không phát triển
Ý kiến khác
Bình chọnKết quả
Thông tin cần biết
Thống kê
SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan quản lý: Sở Nội vụ - Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 6 đường Chùa Chuông - Phường Hiến Nam -  Thành phố Hưng Yên
Tổng biên tập: Bà Đỗ Thị Phượng - Giám đốc Sở
Email: snv@hungyen.gov.vn;   Điện thoại: 03213.863 434