Tin mới nhất
Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2015

Liên kết cổng thành viên
Bạn nghĩ gì về sự phát triển của CNTT trong năm 2012?
Phát triển đột phá
Phát triển chậm
Không phát triển
Ý kiến khác
Bình chọnKết quả
Thông tin cần biết
Thống kê
SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan quản lý: Sở Nội vụ - Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 6 đường Chùa Chuông - Phường Hiến Nam -  Thành phố Hưng Yên
Tổng biên tập: Bà Đỗ Thị Phượng - Giám đốc Sở
Email: snv@hungyen.gov.vn;   Điện thoại: 03213.863 434